GG4A

Mednarodni projekt GG4A: Inovativno medkulturno promoviranje branja promovira in kontekstualizira šest evropskih knjižnih del za mlade bralce. Izid knjig bodo spremljale dejavnosti razširanja prevodov z uporabo interaktivne platforme, ki bralno zmožnost povezuje z digitalnimi kompetencami. Projekt zajema tudi delavnice kreativnega pisanja za mlade ter pripravo gradiv za mentorje in mreženje sodelujočih parnterjev v projektu.


Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.